Električne instalacije Zastava 750-850 Fića

ablender novi tip zastava 750 fića   Ablender novi tip 26eur

ablender stari tip sa plastičnim rucicama fića   Ablender stari tip sa plastičnim ručicama 81eur

alternator fića   Alternator nov 124eur

alternator rem fića   Alternator remont 80eur

anlaser nov fića   Anlaser nov 124eur

anlaser rem fića  Anlaser remont 80eur

kontakt brava fića n  Brava volana novi tip 49eur

brava kontakt novi tip zastava 750 fića   Brava volana novi tip nova 100eur

dinama fića   Dinama

far ravan novi tip fića   Far ravan novi tip wesem 32eur

far stari tip z-750 fića   Far stari tip par

kapa razvodna fića   Kapa razvodna 

kablovi silikonski zastava 750 fića sinex   Kablovi za svećice silikonski Sinex 

kutija osigurača zastava 750 fića   Kutija osigurača 10 eur

lampa reg tab fića   Lampa registarskih tablica 27eur

lampa stop alu fića   Lampa stop svetla aluminijumska

lampa stop svetla pl fića   Lampe stop svetla plastična desna 51eur

meh brisača sa mot fića   Mehanizam brisača sa motorom 62eur

migavac bočni beli fića   Migavac bočni beli 5,5eur

migavac bočni zuti fića   Migavac bočni žuti

migavac p beli fića   Migavac prednji aluminijumski beli 50eur

migavac p žuti fića   Migavac prednji plastični žuti 24eur

njuška anlasera fića   Njuška anlasera 9,5eur

okvir fara nov fića   Okvir fara nov 3500din

platinska dugmad 126p peglica,zastava 750 fića avel   Platine Avel

platinska dugmad 126p peglica,zastava 750 fića facet   Platine Facet 650 din

razvodnik fića   Razvodnik paljenja remont 73eur

razvodnik modifikovan Zastava 750 fica   Razvodnik modifikovan( od yuga 45) 90eur

 

regler diname fića   Regler diname 39eur

ruka razvodnika fića facet    Ruka razvodnika 3eur

sat kilometar novi tip zastava 750 fića   Sat kilometar novi tip nov 80eur

staklo p mig b fića   Staklo prednjeg migavca belo 2,5eur

staklo p mig žuto fića   Staklo prednjeg migavca žuto 2,5eur

staklo stop lampe levo aric 750  Staklo stop levo aric

staklo stop l fića   Staklo stop levo marketing SAMO U PARU 30eur

staklo stop d fića   Staklo stop desno marketing

uložak kon brave fića   Uložak kontakt brave 5500din

Cene su izražene u eurima,plaćanje u dinarskoj protivvrednosti