Elektične instalacije 126P BIS-PEGLICA

lampa stop leva bis   Lampa stop leva 2200,00

platine bis   Platine 1400,00

regler alternatora bis   Regler alternatora 1650,00